Limestone là loại đá trầm tích, thành phần có nhiều carbon và chủ yếu được hình thành từ canxi từ nhiều mảnh xương của những sinh vật biển như ốc, sò, san hô. Limestone hình thành trong quá trình vô cơ hoặc hữu cơ chủ yếu của các trầm tích dưới biển. Chỉ có khoảng 15%-25% trữ lượng đá Limestone ở trên mực nước biển. Limestone được sử dụng rất phổ biến trong kiến trúc Bắc Mỹ và Châu Âu.

Showing 1–9 of 15 results

Gris Perlatto

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Moca Cream

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Estremadura Azul

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Moca Fina

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Azul Pacifico

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Pietra Di Apricena

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Crema Santarem

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Branco Real

Liên hệ báo giá
Mua hàng

Branco Imperial

Liên hệ báo giá
Mua hàng