[inspiry_contact_form_wrapper 0=””]

    [/inspiry_contact_form_wrapper]
    [inspiry_contact_detail_wrapper 0=””][inspiry_contact_detail_list label=”Điện thoại” detail=” 0905 050 701 – 0914 830 000″ icon_image=”32″][inspiry_contact_detail_list label=”Email” detail=”info@gnex.vn” icon_image=”34″][inspiry_contact_detail_list label=”Trụ sở chính” detail=”P406, toà A1, số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội” icon_image=”35″][inspiry_contact_opening_hours opening_days=”Thứ 2 đến Thứ 6″ opening_hours=”08:00-17:00″ half_day=”Thứ 7″ half_hours=”09:00-16:00″ close_day=”Chủ nhật” close_text=”Nghỉ” icon_image=”36″ label=”Giờ làm việc”][/inspiry_contact_detail_wrapper]